Земунски гласник

Земунски гласник
Одаберите годину:
Одаберите датум:
Лист је излазио недељно у Земуну од 1867 до 1869. Издавач и уредник био је Игњат К. Сопрон, штампар и публициста немачког порекла. У листу се највише пажње посвећивало вестима локалног карактера, а доносио је и прилоге из књижевности, како домаће тако и преведене. Један од од сарадника био је и Сима Поповић. У листу се може наћи велики број огласа и реклама. Годишња претплата износила је 5 форинти, а за Србију и Босну и Херцеговину 60 гроша.
Овај опис је објављен под лиценцом CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.