Зора

Зора
Одаберите годину:
Одаберите датум:
Лист је излазио у Мостару, месечно, од 1896 до 1901. Уредници су били угледни писци тога доба Алекса Шантић и Светозар Ћоровић. Од 1898 уместо Чоровића појављује се Јован Дучић, а од 1900. уз Шантића уредник је и Атанасије Шола. Зора је у Мостару исказивала отвореност у презентирању општих културних и књижевних кретања у Европи тог времена. У својим рубрикама редовно је информисала о кретањима у јужнославенским и европским књижевностима, а осим отворености према сарадницима из Београда и Новог Сада ангажује сараднике и из других средина: Ивана Цанкара, Антуна Густава Матоша, Симу Матавуља и друге. У посебним рубрикама излазили су и кратки прикази нових домаћих и страних листова и књига. Годишња пртеплата износила је 5 форинти.
Овај опис је објављен под лиценцом CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.