Народна скупштина

Народна скупштина
Одаберите годину:
Одаберите датум:
Службени лист о раду српске Народне скупштине излазио је у Београду од 1890. до 1893. године оним данима кад ради Скупштина. Издавала га је Народна скупштина, штампан је у Краљевској-српској државној штампарији, одговорни уредник листа био је Ранко Петровић, а уређивали су га скупштински секретари Ранко Петровић, Доброслав Ружић и Љубомир Ћирић. Доносио је вести о раду Скупштине, записе са заседања, говоре посланика, одлуке, предлоге и нацрте закона, текстове усвојених закона, правилника и сл.
Овај опис је објављен под лиценцом CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.