Недеља

Недеља
Одаберите годину:
Одаберите датум:
Илустровани забавни лист је излазио недељно у Београду, од 1907 до 1910, са прекидом 1908. Власник, и одговорни уредник био је Стева П. Видаковић. Велики део листа заузимали су књижевни прилози, приче, романи и песме. Такође, лист је доносио слике државника, политичара, књижевника, уметника и других истакнутих личности. У сталним рубрикама доносио је кратке вести из културе, науке и друштва. Лист је садржавао и велики број реклама и огласа.
Овај опис је објављен под лиценцом CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.