Нова искра

Нова искра
Одаберите годину:
Одаберите датум:
Нова искра је илустровани лист чије је власник и одговорни уредник био Риста Ј. Одавић. Од 1911. године власник је Живојин О. Дачић. Листе је у почетку излазио 2 пута, а касније једном месечно. Издаван је у Београду, а штампан је у Државној штампарији Краљевине Србије, Парној радикалној штампарији, "Милану Великом" - штампарији Бојовића и Мићића, Краљевско-српској Државној штампарији. Излазио је од 1899. до 1911. године са прекидом у излажењу од 1908. до 1910. Када је почео да излази, био је једини српски илустровани књижевни лист. Уређиван је са великим успехом и доносио прилоге из наше и стране књижевности, вести и чланке из науке, полемике, приказе и оцене књига, библиографске прилоге, кратке вести о културним дешавањима и научним достигнућима, али и рекламе и огласе, као и некрологе и читуље познатих личности тог времена. Сарадници овог листа били су многи наши књижевници, научници и значајне личности српске културе: Милутин Бојић, Јанко Веселиновић, Ружа Винавер, Станислав Винавер, Милан Грол, Јелена Димитријевић, Радоје Домановић, Јован Јовановић Змај, Паја Јовановић, Слободан Јовановић, Петар Коњовић, Петар Кочић, Радован Кошутић, Симо Матавуљ, Димитрије Митриновић, Стојан Новаковић, Бранислав Нушић, Сима Пандуровић, Владислав Петковић Дис, Павле Поповић, Јаша Продановић, Владислав Рибникар, Јован Скерлић, Стеван Сремац, Иво Ћипико, Јован Цвијић, Веселин Чајкановић, Алекса Шантић...
Овај опис је објављен под лиценцом CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.