Просветни гласник

Просветни гласник
Одаберите годину:
Одаберите датум:
Службени лист Министарства просвете и црквених послова, почео је да излази у Београду 1880. године, најпре два пута месечно, а затим једанпут. Током Првог светског рата није излазио да би потом наставио са радом. Поред службених вести имао је сталну рубрику “Наука и настава” у којој су обрађивани проблеми унапређења наставе и школских програма. Престао је да излази 1944. године. У листу су сарађивали бројни наши просветни радници и научници: Александар Белић, Јован Цвијић, Веселин Чајкановић, Владимир Ћоровић, Урош Џонић, ИванЂаја, Тихомир Р. Ђорђевић, Милош Ђурић, Милан Грол, Ватрослав Јагић, Слободан Јовановић, Милан Јовановић-Батут, Милош М. Московљевић, Љубомир Недић, Бранислав Нушић, Павле Поповић, Јаша Продановић, Исидора Секулић, Јован Скерлић, Владимир Велмар-Јанковић и др.
Овај опис је објављен под лиценцом CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.