Српска независност

Српска независност
Одаберите годину:
Одаберите датум:
Лист Српска независност покренут је као орган Народне либералне странке што му је био и почетни поднаслов. Лист је излазио у Београду три пута недељно од 1881-1883, 1889-1892. и 1903. Поднаслов се временом мењао, па је гласио и „орган либерала“ и „лист за политику, привреду и књижевност“. Од бр. 1 до бр. 43 лист изласи и са упоредним насловима на француском и енглеском језику Л' индéпенданце сербе и Сербисцхе Унапхангигбеит. Основан је од стране Дружине за потпомагање српске књижевности и једно врло кратко време уредник листа је био Лаза Костић. Уредништво листа је често мењано. Одговорни уредници су, међу осталима, били Сима Јев. Поповић, Јеврем Ј. Андоновић, Живојин С. Величковић, Благоје Г. Дамјановић. Године 1903. власник листа је био Јеврем Андоновић, а један од уредника Никола Јов. Протић. У листу су се доносиле вести о актуелним политичким питањима у земљи, политичким односима на Балкану, опширно се пратио рад Народне скупштине, а било је доста прилога из историје, националне етнографије, приказа књига, позоришног и културног живота уопште. Лист је доносио и преводну прозу, нарочито романе. Цена листа је за 1903. годину износила за Србију 16 дин, а за иностранство 32 дин. у злату.
Овај опис је објављен под лиценцом CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.