Трговачко-занатлијски шематизам Краљевине Србије

Трговачко-занатлијски шематизам Краљевине Србије
Одаберите годину:
Одаберите датум:
Трговинско-занатлијски шематизам Краљевине Србије излазио је у Београду у периоду од 1895. до 1905. године. Издато је 5 свезака. Објављиван је као тројезично издање на српском, француском и немачком језику. Пошто је шематизам иначе званичан календар са списком свих државних власти и установа, службеника и сл, овај Шематизам је доносио адресе најважнијих трговаца, занатлија, индустријалаца итд, као и адвоката, инжењера, лекара, али и друге потребне статистичке податке о финансијама, железници, трговини, индустрији, саобраћају и све државне објаве, које се односе на те струке. Веома је значајан сегмент Шематизма који се односи на огласе. Огласни нису сезонског карактера, већ показају јасан профил радње која се оглашава. Огласи су “регистрирани” што значи да су индексирани. Нумерација свагог огласа јавља се на одговарајућем месту и у попису занатских и трговачких радњи. Уредник је био Светислав Р. Христић који је Шематизам обликовао према званичним и службеним подацима. На основу предговора уредника јасно је да је дело покренуто да се странци упознају са домаћим занатством, трговином и индустријом, а у прилог томе говори и вишејезичност. Међутим, без обзира на значај публикације, Министраство унутрашњих дела није одговорило позитивно на молбу уредништва да старешине судова доставе спискове свих трговаца, занатлија, индустријалаца и привредника из њихових места. Министарство народне привреде је подржало овај крупан подухват, али одзив општинских старешина ипак није био адекватан, па су се јавиле велике тешкоће око прикупљања грађе и њеног сређивања, а и финансирања целокупног посла. Зато је уредништво донело одлуку да се повуче са тог посла и даљег издавања Шематизма.
Овај опис је објављен под лиценцом CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.