Завод за статистику

ООТЕКЙ ФРЗСИ ;к рйі зу.IV 1 і| 1 Ц|і 497 ініі Л11 л | “■“дРЖАВОПИСЪ СРБІ6. ОБА СТАРА И РСТКА МГА ^ ПОА ПОССБНООА ЗАШТИТ0А\ СВЕЗСКА IV. ■ ИЗЪ СТАТИСТИЧНОГЪ ОДѣЛЕНЯ МИНИСТЕРСТВА ФЇЇНАНСІб. У ВѢОГРАДУ, ДРЖАВНД КНЬИГОПЕЧДТНЯ 1 1870. (8ТАТІ8ТІ<^ЦЕ БЕ ЪА 8ЕВВГЕ).