Завод за статистику

ВІВІІОТЕКА 8.2.8. іпу. Ьг. ДРЖАВОПИСЪ СРБІЄ •/ * •* С ' ЗТАТІЗДІІЕ НЕ и ШЕ ВІВІ.ІОТЄКЙ •В6К ВД1 і І*1 /зу. VI ^311.338(497.11) 010062701 С0ВІ53 о СВЕЗСКА VI. ТОМЕ VI. ИЗЪ СТАТИСТИЧЯОГЪ ОДѢлЕНЯ МИНИСТЕРСТВА фиНАНСІЄ. У БЕОГГАДУ, У ДРЖАВНОП КНЬИГО ІІЕЧАТНЬИ 1872.