Завод за статистику

КРЕТАЊЕ ЉУДЕТВН У СРБИЈИ

ара сајма ———

MOUVEMENT DE LA POPULATION EX SERBIE

de 1874.—18%9.