Завод за статистику

МИНИСТАРСТВО МАЗОДНЕ ПРИВРЕДЕ | MINISTÈRE DU-COMMERCE, DE L'AGRICULTURE ET DE L'INDUSTRIE

_ СТАТИСТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ - Би DE STATISTIQUE ~

СТАТИСТИКА. КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

UE Мк

БТАТУТТОЈЕ DU ROYAUME DE SERBIE

БЕОГРАД — BELGRADE у ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ НРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ — IMPRIMERIE DE L'ÉTAT DU ROYAUME DE SERBIE 1592