Завод за статистику

ШИВИСТАРОТОО НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'AGRICULTURE ET DE L'INDUSTRIE

_ СТАТИСТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ — DIVISION DE STATISTIQUE

_ СТАТИСТИКА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

/ 4

/ 7 r

ii __j STATISTIQUE

DU ROYAUME DE SERBIE

— -. +...

NI: KMBFA * — TOMRI. jj

TATHCTHEA КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 1