Завод за статистику

– 24. МИНИСТАРСТВО НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'AGRICULTURE ET DE L'INDUSTRIE

СТАТИСТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ – — SECTION DE STATISTIQUE

BIBLIOTEKA ФС BGM 31:63

RA= POP IS STOKE,

СТАТИСТИКА И

КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

STATISTIQUE

DU ROYAUME DE SERBIE

—————>—————

КЊИГА ХГ — ТОМЕ Х1

БЕОГРАД — ВЕГОНАРЕ

У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ — !МРАЕШМЕВЈЕ DE L'ÉTAT DU ROYAUME DE SERBIE