Завод за статистику

de

7 TER o

Ра СТАТИСТИЧКИ. ГОДИШЊА " | КРАЉЕВИНЕ СРБИЈ

рај

ИЗДАЊЕ

=

ДРУГА КЊИГА вод — 1895

mn

ANNUAIRE STATISTIQUE

о по 4 h . 2> аи о ROYAUME DE SERBIE о с | #T RS > ош Fe | РОВШЕ РАВ Одра + la section statistique du Мимзјеге ди Соттегсе, де |" Адмошћиге еб де |" (паџећче > à О ~ CT = => ; DEUXIÈME TOME 25 да атару 1894 — 1895 FE $ “+ 57 уста“ D D ee м ane поља“ >> БЕОГРАД-ВЕГОВАРЕ _ У “x Државна mramnapuja Kpasesune Cpôuje-Imprimerie de l État du Royaume de Serbie

1898