Завод за статистику

ПИИНИСТАРОТВО НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'AGRICULTURE ET DE.L'INDUSTRIE

УПРАВА ДРЖАВНЕ CTATUCTUKE —— DIRECTION DE LA STATISTIQUE D’ ETAT : · ДОЛЕ

PON IST 2: 2 ј | 3 = 275 “ СТАТИСТИКА

— |

Заим <

" КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

ЕЊИГА ХХШ — ТОМЕ ХХШ

BEOTPA] — BELGRADE У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ — |МРЕТМЕВЈЕ РЕ РЕТАТ ОЏ НОУАЏМЕ РЕ ЗЕВВЈЕ Ми 1803