Завод за статистику

% Статистички ГОДИШЊЕ

i À A У,

ИЗДАЈЕ УПРАВА ДРЖАВНЕ СТАТИСТИКЕ

— -• —-+———

ДЕСЕТА КЊИГА

MBLIQTEEA за, |

витеза ну:

ви _БЕ #84

ANNUAIRE STATISTIQUE DT

ROYAUME DE SERBIE

— 13% —

PUBLIÉ PAR la Direction de la Statistique d'Etat du Royaume de Serbie

\ — „St _Mn Er ~

Pi fac DIXIÈME TOME

ES” 7»

~ 1905

о ete X БЕОГРАД - BELGRADE Државна Штампарија Краљевине Cp6nje~Imprimerie de l’Etat du Royaume de Serbie

*

1907