Завод за статистику

7 7 СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК КРАЉЕВИНЕ СРБИ

ИЗДАЈЕ УПРАВА ДРЖАВНЕ СТАТИСТИКЕ

ЈЕДАНАЕСТА КЊИГА 1906

ANNUAIRE STATISTIQUE

DU

ROYAUME DE SERBIE —-=PUBLIE PAR la Direction de la Statistique d'Etat du Royaume de Serbie —38ONZIÈME TOME 1906

удове

БЕОГРАД - BELGRADE Државна Штампарија Краљевине Србије-Паргтете де l'Etat du Royaume de Serbie х 1908 . &