Завод за статистику

а. ЖАТИЦЕ СРПСКЕ | а

DOR | КРАЉЕВИНЕ | | СРБА, ХРВАТА и словенаца |

| BEOrP А n ГРАФИЧКИ институт , НАРОДНА МИСАО" A. А — побрачина 4. ОНА 10%