Завод за статистику

F pe dur

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА ОПШТА ДРЖАВНА СТАТИСТИКА

ROYAUME DE YOUGOSLAVIE lon. br. 4835. STATISTIQUE GÉNÉRALE D'ETAT

СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК 1940 ANNUAIRE STATISTIQUE

KNJIGA X — LIVRE X

БЕОГРАД — ВЕОСКАР ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА — ТМРЕШМЕКТЕ МАПОМАЊЕ 1941

L CENA — PRIX Broëirano — Broché 100‘ — din. . U platnu — En toile 120— din.