Отаџбина

јунив, вибјумг) Ж Вр.

ОТАЏБИНА

КЊИЖЕВНООТ, НАУКА, ДРУШТБЕНИ ЖИВОТ

ГОДИНА ПРВА КЊИГА ДРУГА СВЕСКА 5, 6, 7 и 8

ВЛАСНИК И УРЕДНИК јЗпАДАН ^ЈОРЂЕВИЋ Лука Ћелевић Б Е О Г Р А Д 1-ика Се1оуЈс В Е О С Р А 0

У ВЕОГРАДУ У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ 1б 75