Отаџбина

РП1 к<о

И. вр. Ч 5 0$

ОТДЏБИНД КЊИЖЕВШСТ, НДЈЕА, ДРУД1ТБЕНИ ЖИВОТ лука неловиЈГ

Б Е О Г Р А Д 1-ика СеЈсмс ВЕОСКАО ВЛАСНИК И УРЕДНИК јЗиАДАН ЈЂОРЂЕВИИ

ДРУГА ГОДИНА. КЊИГА ЧЕТВРТА. СВЕСКА 13, 14, 15 и 16.

У ВЕ0,Г'РАД5? У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ 1880