Отаџбина

унив и .1Ут А

ОТДЏБИНД

ЕЊИЖЕБНОСТ, ВАУЕА, ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ

ВЛАСНИК И УРЕДНИК 1ДД1Н ОР®11НЋ Луна Ћелевић Б Е О Г Р А Д 1~ика Се1оуЈс веосрао ГОДИНА ПЕТА КЊИГА. ТРИНАЕСТА Свеска 49, 50 . 51 и 52.

У БЕОГРАДУ У КРАЉЕВСКО-СРПСКОЈ ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ 18 83