Отаџбина

УШВ. ВИБЈШОТЕНА % И.Б Р .НШ§ ОТАЏБИНД КЊИЖЕБНОСТ, НА7КА, ДР7ШТБЕНИ ЖИБОТ

ВДАСНИК И УРЕДНИК јЗ <ЛАДАН 'ЈЗОРЂЕВИЂ.

ГОДИНЛ. ШЕСТЛ КЊИГА ОСАМНАЕСТА (ЈВЕОКЛ (5!), 70, 71 и 72-га Лука Ћеловић Ј» Е О Г Р А Д 1_ика Се1оуЈс В Е О 0 К А 0 =»==

У ВЕОГРАДУ ШТАМПАНО У КРАЉЕВСКО-СРЛСКОЈ ДРЖАВНОЈ' ШТАЈШАРИЈИ 1888