Отаџбина

шш Т Жј° ОТДЏБИНД КЊИЖЕБНОСТ, НАУКА, ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ Лука Ћеловић Е ^ика вл С^1оуЈс ОДГОВОРНИ УРЕДНИК т /Б убомир ^ Л и^љковић

ГОДИНА СЕДМА КЊИГА ДЕВЕТНАЖСТА СВЕСКА 73., 74., 75. и 76.-та.

У БВОГРАДУ ШТАМПАНО у КРАЉЕВСКО-СРПСКОЈ ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ 1888