Отаџбина

Ј

""ИУЈШ"" ОТДЏБИНА

ЕЊИЖЕВНОСТ, НАУКА, ДРУШТБЕНИ ЖИВОТ

ВЛАСНИК И УРЕДНИК л у $гћ#даш ВН О Г РА д 1_ика Се1оу|С ВЕОСКАП ГОДИНА ОСМА КЊИГА ДВАДЕСКТ ЧЕТВРТА СВЕСКА 93, 94, 95 и 96-та

* 1 У ВЕОГРАД.У У ШТАМи .АРНЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 1890.