Отаџбина

V

тји ОТДЏБИ КЊИЖЕВНООТ, НАУКА, ДРУШТБЕНИ ЖИБОТ

ВЛАС1ШК И УРЕДНИК ј^ЛАДАН ^ЗОРЂЕВИЋ.

ВАНРЕДНА СВЕСКА СА ДРЖИНА Првих сто.свезажа „Отаџбине", уређена хронолошки, по струкагла и писцина.

У БЕОГРАДУ у ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 1800.

/