Отаџбина

™ ж

г 3^4

ОТАЏВИНА

КМЖЕВНОСТ, Н1УКД, ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ

&Е ОГР* Д 1_ика Ое1оуЈс В Е О 0 д-р ЈУ1 илан ј Ј овановић

ГОДИНЛ. ДЕСЕТА КЊИГА ТРИДЕСЕТ ДРУГА СВЕСКА 125. 126. 127. 128. и 129-та

У БЕОГРАДУ 9 Ш Т А М Н А Р И Ј Н КРАЉЕВИНЕ 1892

С Р Б И Ј к