Учитељ

БРОЈ 21.

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЛА „,УЧИТЕЉСНО УДРУЖЕЊЕ“

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: 1. 10. 20. Цена ЈЕ ЗА СРБИЈУ: ГОДИШЊЕ 8 ДИНАРА,

ЗА ПОЛА ГОДИНЕ 4 ДИНАРА, ЗА ЧЕТВРТ ГОДИНЕ 2 ДИНАРА. Ј

ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 5 ФОР.

ИЕ

~ оограду, | Амрута 1882 год: По МЕ“ ЛЕ 410 пе ја а

%

!

у

т9диН

=

Удружење је снага Учитељ је душа школи

4; ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ »УПРАВИ УЧИТЕЉСКОГ УДРУ-

|

ЖЕЊА» У БЕОГРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ — У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» САВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6, У БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Драга браћо учитељи, и остали поштовани присутници.“)

Тек данас у ХЕХ веку, доживесмо | прву учитељску скупштину у драгој и независној домовини нашој, обновљеној краљевини српској. —

Време и околности стекле су се, а насушне потребе, свест и љубав српског учитељства, створише учитељско улружење, а ово збра нас из школске празпине, од деце и посла, на свети рад — учитељску скупштину, на братски договор и благотворнији дружински твор. |

Ми доживесмо ту срећу, да будемо сведоци прве,и паде нам у део улога, да смо Фактори ове наше учитељске скушитине.

Као председник удружења и члан учитељског друштва, отварајући скуиштину поздрављам вас. | Бопела којом је поздравпо прву учитељску

скупштину, 15. Јуда, г. Ђорђе Тешић, председник тлавне управе учитељског удружења.

Добро нам дошли браћо напа! Срећни нам рад био, да Бог да!

Допустите ми, садругу вашем, да опет и овом приликом благодарно 06-

новим : Х Р

Ни сила, ни дЕјурна не нагна нас да скупљени од свуда пружимо руку руци на сложни задружни рад. Не, ничега другог не би, већ пламени жар — чиста љубав је то, која нас збра на збор и договор. Одајући поштовање том мотиву и вођи, жеља је и молим, дана овом правом учитељском раду и свагда сљубављу радимо и до краја истрајемо.

И први и највећи нам је учитељ вазда — и за живота, с крста и сада још препоручивао: „Имајте љубави.“

И знајмо: љубав је сила, а рад, само рад биће благотворни извор сваковрсних добара, једини спас наш.

И још ово;