Учитељ

“78 БРОЈ 34. У Београду, 10 Декембар 1882 год. ГОДИМА 1. МЕЗЕ о о- на чач== =

СУРЕ БЕЗ 1 УЧИТЕЉОКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Удружење је снага —

ВЛАСКИХ МО ИЗДАВАЛА , УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ Учитељ је душа шкоди

= раван навео

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: ф, ПШрвтилата Се ШАЉЕ »ГЛАВНОМ ОДБОРУ УЧИТЕЉ1. 10. 20. Цена је листу: 8А ЧЛАНОВЕ учит. УДРУ- | ОЕОГ УДРУЖЕЊА» у БЕОГРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ ТЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ |. _— УПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ УЧИТЕЉА»

СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 | ОАВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ. ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СТРА- 2 ~

~, КА. ниХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ, % Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

|

А А И МА А А НЕ

ВАШЈА СЛОВА У НАСТАВИ

СА ГЛАВАРА ТАОТОРТОНО ТЕЛА ЛЉОШТНОГ-

(НАСТАВА)

Ш.

| остали из најстаријег нехришћанског Историсни развитак наших слова. | |

доба о нашој буквици, то су глагољаци, Наша нераздвојност у првим време- т. ј. споменици, који су писани букнима истордског живота од осталих вицом званом глаголица. Свакојако изСловена, носи са собом и заједничку гледа да су дрте или резе, које се племеност, У даљем историском раз- помињу биле старије и несавршеније од витку нашем у опште, тако рећи упо- | магољице. Но и глагољица се доцније редо се развијала и наша писменост | делила на старију и млађу (повију). посебице. | Битна разлика између њих две рекли У првим временима, када Срби жив- | љаху у заједници са осталим Олове- | нима, њиова писменост носи тип почетак свог развијања. То беху какве „арте обадве имају „карактер источнога писма т резе“. „Али се не зна, у коликосу ипо облику и по неспретности својој“. те црте и резе развијене биле, и јесу | _ Са преласком Срба на Балкански ли се оне могле сматрати као потпуна | полуостров, њиова писменост чини епобуквица“). Споменици, који су нам |ху у свом развитку. Тежња опдашњих 5) бг. Полак. » Историја, српске књижевнос- | ДИВИЛИВОВНИНА ЗАРА моју поема 5у ти друго издање. 1871 стр. 31. | се сви населили, да од „варвара“ како

бисмо да је та, шта су неки знаци у | новијој глагољици избачени, дакле удешавана је по гласовима. Тек свакојако