Учитељ

36 ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО; 1.310. 420: Цена ЈЕ листу: ЗА ЧЛАНОВЕ У1 – ЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИВЕ из ти СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 40

а „ТОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛаТНИКЕ ИЗ А +

них ЗЕМАЉА — 5 ФОР. Н.Е

Како посеђавају влаји

- школу 1 5

Кад се. узме у об; „А „богато ога:

__ коцка прође“ онда се под "себи разуме #е_ да је остало да сиромах шаље своје | ___дете у школу. Јер, богаташ својим 60- |

гатством има врло велика уплива у селу. | “Он је или био кмет, или је кмет, или старатељ, добар човек итд. це с те • своје висине излога све |

<< одбрнић,

рувоћие изгубљен ј Ју аи се други написати, 1 ' на Му 3

Удружење је спага —

5 свог. и и“ у ата Рукописи се Љу

— уп плАЋЕНИМ ТИСМИМА — УРЕДНИШТВУ« УЧИТЕЉА,» у па осн. школи на Дорћолу (ШП. и ТУ. раз.)

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ,

зелице па испродаваше “Баш. ако му когод у не може учинити такову љуи услугу, брже боље хита учиг 1 се са њиме као „добри људи“ = И ти добри људи измењају _ мисли, обећају један другоме по неку тајну скоју ће чувати, и ствар свршена,. _Ботаташев ђак не долази у зиколу. А“ кад је сиромах опробао о! М утливом — мољакањем И. клињањем — онда је одбијан и упућиван само на учитеља, јер св од њега (виромаха) не може ништа одбити. Мр ар НЕ се, требају деца

Учитељ је душа шкоди -