Учитељ

| СлијР УНИВ. ВиБлИ река ГИ. Брс леве“

УЧИТЕЉ

ОРГАБ

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ГОДИНА ТРЕЋА

И ИЗДАВАЛАЦ

У ЧИТЕЉСКНО УДРУНЕЕЊЕ“

УРЕДНИК

ДРАГ, М. ТОПЛИЦА

УЧИТЕЉ

БИБЛИОТЕКА СЛОБОДАНА Ј, ЈОВАНОВИЋА пређашњег конзула

МАВРА ПОН АНА ИЛА ОР У БЕОГРАДУ

СРПСКА ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА

1884