Учитељ

И А

_Уо БЕОГРАДУ 20. ЈАНУАР. 1884

ПСИ ПИ ЈЕ ит: "5

2 12

ТОДИНА Ш.

А А ЛА зе 4

ИТЕ

УчитЕљСКоГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСКИХ И ИЗДАВАЛА

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО;

1. 10. 20. Цена ЈЕ листу; ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2,50 дин. А ЗА пРЕТИЛАТНИКЕ ИЗ

ЗАГОДИНУ 10 ЗА по 5 дин.

СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ТОДИШЊЕ.

»„ УЧИТВЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ“

Удружење је спага Учитељ је душа школи

ЊЕ ер ТПЛАТА СЕ ШАЉЕ »>РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У.

Београду. Рукописи СЕ ШАЉУ — у ПЛАЂЕНИМ пиОМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА» Добрачина _ улица, бр. 86

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Круг „Учитељев“ даље.

о 6

Започели смо да што тачније обележимо поље на коме „Учитељ“ има и треба да се креће, те да се ослободи од лутања и неодређености, које га неизбежно воде у сваштарство и шарлатанерију. Имали смо да одредимо шта је његова, задаћа, према другим гранама народнога живота, и како он има њу да постиже, а да остави другоме

бриту о ономе, што не спадфу његов круг и његов посао. У прва два члан-

ка само смо у опште одредили поље

његовога посла у најкраћим потезима,

а сад имамо да пређемо на сам тај посао, те да га што по на ситније изнесемо и одредимо. Тамо рекосмо, да му је поље, као и самој Педагогији, од прилике овб: „кућа, школа и средина њина; или тачније: зачеће и утицај оба родитеља, на зачетак, рођење и 10

цај спољнога света, рашћење и силе које га крећу, рашћење ума, доброте и вредноће индивидуалне, сазревање индивидуа и предавање њино у друштво,“ Сад имамо да уђемо у то поље те да га разгледамо и разделимо у ситније делове и колико је могуће побројимо све појединости, које у њега долазе и које радници његови морају да познају, да се за њих интересирају и да их купе и обрађују. И што их год боље и тачније побројимо, то ћемо више учинити баш за оно, што смо иставили као цељ ономе одређивању круга „У читељевог“ рада.

Свако занимање има свој предмет, на коме се оно врти. Сликари слике, књижевници књиге, ковачи гвожђе, сточари етоку, лекари људе, а васпитачи децу. Као тица што се вије око гњезда, сво-