Учитељ

МА

а МЕ | бура • а + - .

по

а

5

У БЕОГРАДУ 29. ФЕБРУАРА 1884.

ГОДИНА, ши.

А 4 А

УК КО 56 15 5 АЕ

СОБАРИКОВ ТЕ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ЗААСНИК И ИЗДАВАЛАЦ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

1.110. 20. Цена је листу: ЗА ГОДИНУ 10 ЗА по 5 дин.

ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА ПРЕТИЛАТШИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

„УЧИТЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ

Удружење је снага Учитељ је душа школи

ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ >РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У Београду. Рукописи СЕ ШАЉУ — у ПЛАЋЕНИМ ЏИОМИМА — урЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» Добрачина

· улица, бр. 96.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Виша женска школа, и учитељска женска школа,

~

Ту

Довде смо изнели три главна задатка Више женске школе, а ти су: да спрема своје ученице за рад у животу, да их спрема за васпитачице, и да их впрема за умешне домаћице. За што смо ово захтевали, ми смо то разложили у колико се то у новинарским чланчићима, могло учинити. Уверени смо унапред, да противу суштине наших захтева не може нико ништа имати. Још имамо, у овоме чланку, да говоримо о оном општем образовању, које треба да добију ученице Више женске школе,

У нас је у сваком већем и мањем друштву, у коме има женскиња, врло лако приметити, да оно оскудева у општем образовању. Започните разговор У таквом једном друштву о ма какоме,

Ке

врло обичном, предмету из области које науке, па ћете се одмах уверити о нашем тврђењу. (Ми овде увек разумемо тако звано школовано женскиње). Оно

истина и наша интелигенција мушкога

пола не стоји бог зна на каквом степену образовања са својим погледом на свет и природу, са својим тежњама, идејама, идеалима и цељима, али је је опет бар штогод одмакла. Ова оскудица општег образовања код женскиња у опште је једна велика незгода за развитак целокупног друштвеног живота. Као што емо већ споменули, човек почешће посећава кафане само зато, да се разговори о озбиљнијим стварима, а жену оставља да сама код куће чами. Томе се може помоћи само тиме, ако се и женскињу буде давало у школама олог и онолико знања, које ми рачу-