Учитељ

ТОДИНА 11.

БРОЈ 10.

У БЕОГРАДУ 1. АПРИЛА 1884.

ОДЕЛА РБ Ер УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСКИК И ИЗДАВАЋАМ „УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ“

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: 1. 10. 20. Цена јЕ листу:

СТРАНИХ ЗЕМАЉА —- 9 ФОР. ТОДИШЊЕ.

А у == А ома о 5 и ' Београду. Рукописи сЕ ШАЉУ У ПЛАЂЕНИМ ПИ

ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ ј

Удружење је сега Учитељ је душа шкоди

ов СЕ ШАЉЕ »>РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У

СМИМА — уРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» Добрачина улица 1 86.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

(НАСТАВАК).

А куће ' То су ужасни бурдељи без патоса и прозора или с једном рупом коју затвара артија. Кад би јагодинска Фабрика стаклета израдила само стакла за прозоре за целу Орбију и све српске куће, онда би она учинила овој земљи више но све оне шарене израђевине што нам са стране долазе. А ко би научио наш народ како да зида куће, да гради кревете и сламњаче, и све угодбе кућне и животне, он би био други Св. Сава. А ко би га навикао, да се чисти од блата и пра-

шине, од нечистоће и смрада, који му |

опкољава кућу са свих страна, он би му био оно што су Грцима биле: кулап, Велера и Левана . И куће и зграде и алати, као и заграде, све је од дрвета. Све знак да се гора не штеди ,

Ес- |

да не уме да се појми тра- |

| јашност камена, и да је ступањ вултурни , на коме стојимо врло низак и примитиван. Што народ даље напре' дује културно, то се све више слуњи каменом и металом.

Из ове осамљености дивљинске, из ове прашине, блата и неугодбе животне није зудо, ако изиђе створење које мрзи и себе и свет, коме је живот нешто тешко и несносно, нешто непри| јатно, немилд или барем неутрално. | Где ћете приметити радост и веселост | на лицу % И она што пева, она више кука. Тужна арија наших песама врло | је карактеристична. Зар онаки субјекти могу издавати веселе тонове од себе " По гласу се тица познаје; по тужној песми тужна унутрашност нашега народа Очекујете ли пре свађу, или пре миловање% Пре оно