Учитељ

УНИВ. ВИВЛИОТЕКА

УЧИТЕЉ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА _

5

ИЕ

ЗА

ТОБРАВОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ |

ШОДИЧНА ЧЕГБРТА

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЛАЦ

„У У ТЕЉСКЕО УДРУЖЕЊЕ“

УРЕДНИК

Драг. М. Топлица

УЧИТЕЉ

БИБЛИОТЕКА СЛОБОДАНА Ј, ЈОВАНОВИЋА пређашњег конзула

пса

7 Београду КРАЉЕВСКО-СРПСКА ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА

1886