Учитељ

_У БЕОГРАДУ 10. МАЈА 1885.

ПАРИ

1 УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСКИХ И ИЗДАВАЛАЦ ,„УЧИТЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: ф

10. 20. 80. Цена ЈЕ листу : ЗА годину 10 34 по 5 дин. ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА пРЕТПЛаТНИКЕ из СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

Удружење је енога Учитељ је душа шво

ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ >РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У Бковраду. Рукописи СЕ ШАЉУ — У ПЛАЂЕНИМ ПИОМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» Добрачина

улица бр.84.

З > Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УРЕДНИШТВУ „УЧИТЕЉА

(ИЗВЕШТАЈ СА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ)

1.

Ево ме да се одазовем својој дужности. Осећам се обвезан да у Учитељу као органу учитељког дружења саопштим утиске, које је на ме учинио претрес предлога о пенсионом Фонду учитеља и њихових породица.

Зна се већ да за наставнике основнох школа, ни раније ни сад, било претежнијег питања, него што је шштање о осигурању њихових породица. Мучно да кога коме није познато, у каквом су жалосном стању остајале породице наставника основних школа по смрти њиховој. Већина тих привредних људи није могла за свога живота ништа зарадити, ни заштедити. У осталом о заради и заштеди не мсже ни бити говора. Није се имело на чему зарадити, а није се

није

има,

имало од чега заштедити. „Од немања тврђег града нема“, вели наш народ. И погодио је. Од чега је могао српеки учитељ заштедити што год да остави својој породици, кад је плата његова до пре три године била тако малена да ће се потомство чудити како су плаћани радници, којима је био тако огроман задатак: да уче и васпитавају народни подмладак. Боже мој, како је тешко бити судија у овоме питању : да ли радници на пољу нао родног образовања нису заслуживали, да им се више плати, или, може бити, управници народни нису довољно схватили важност њиховога рада, па су их остављали да живе са онолико, са колико се најмање може.

А. како је сада % Пре четири године донет је нов закон о наградама на-