Учитељ

_БРОЈ 14. 15 Београду 10. Августа, 1886 ГОДИНА У.

ЗВО еке

_Утаљаку ДЕ о | послитање

ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „УчитЕљ<-А, Опласов-

Излази три пут месечно; 1 ЗА 5 СЋА УЛИЦА. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ.

1, 10 и 20. Цена је листу: 34 годину 10 дин., по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

ИЕ СЕ ПЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША школи

БЛАГОДАРНОСТ

Трећа учитељска скушитина скренула | скупштину, који се побринуо да се и је на се пажњу многих, а многи су | остало у њој нареди као што треба и јој сем пажње и материјалну помоћ | који је такође присуствовао на свима указали. Свима тима трећа учитељска | састанцима екупштинским ;

скупштина изјавила је благодарност на 4. Општини београдској, која је скупсвом последњем састанку, што се ОВИМ | јутини дала новчану помоћ од 500 ДинН., и јавно обзнањује и то; што је утрошено на станове учитеља, из

унутрашњости ; 5. Г. министру грађевина, који је дао

подвоз на жељезници у пола цене свима

учитељима који су долазили на скуп-

1. Г.т. министру просвете, начелнику просветног одељења мин. просвете, референту и осталим чиновницима мин. просвете, који су присуствовали готово на свима скушитинским састанцима итиме | штину, дали доказа да воде рачуна о раду и 6. Паробродскоме друштву, које је гласу учит. скупштине; такође дало подвоз на паробродима у пола цене. |

Свима гостима ив Београда, унутрашњости и сл стране, који су прису- После благодарности, коју је учит. | ствовали на састанцима скушштинским, | скупштина изјавила, и Главни Одбор | а нарочито онима, који су из Аустрије | сматра за пријатну дужност да изјави на ову екупштину дошли своју благодарност и овима:

8. Г. Алковићу,. ректору Вел. Школе, Г. Васи Мијатовићу каф. код Касине, који је уступио салу Велике Школе за | који је једини дао бесплатан стан за