Учитељ

БЕО 20.

зл ави три пут месечно:

1, 10 и 20. „Цена ЈЕ листу: 8А ГОДИНУ 10 дин., 3 по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

П Београду 7. Октобра. 1885

5

ГОДИНА У.

о

ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „УЧИтЕЉ<-А, СОпасов + 5 ОКА улица. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ писму. ·

Рукопиоп | СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША Школи

ПЕДАГОШЋА И МЕТОДСНА ПИТАЊА

Кад се поучавају деца као што треба, она су задовољна за време школскиг часова као и за време одмора.

Докажите просто ч јасно : 1-60, да је доиста тако; 2-г0, да не треба да буде друкчије.

Да бисмо одговорили на ово питање, најбоље ћемо учинити ако изложимо чланак Ј. Коленжа, старог учитеља у Бертриксу. Овај је чланак писан 1878 тод., а штампан је у „бурналу за осн. и средњу наставу другог степена“, који је уређивао Ван Холбек.

Основна настава мора бити елементарна, практична и примамљива.

Од ученика основних школа по превасходству, а нарочито по селима, постају занатлије, надничари и земљорадници. Задатак учитељев није дакле да, припреми децу за виша знања, за вештине и т. д., већ да их оспособи за вршење послова у њиховом будућем

занимању. Често човек, тежећи да достигне бриљантни резултат, прелази врло брзо преко елементарних поука; зида кућу на песку и ова се сруши.

Потребно је много пута једну исту ствар понављати малој деци, како би се иста упечатила у њихову душу; потребно је да им се износи истина у што више разних облика, како би је деца могла разумети. За то треба и српљења, и оданости, и одрицања себе самога. Али ко жели резултат, тај мора тежити и за срествима.

Не хитајмо; поставимо чврсте темеље у обучавању наших ученика, а доцније, видићемо како ћемо бев муке савлађивати тешкоће на које будемо наилазили.

Ја се позивам на ваше искуство, на вас учетеље, који нисте почетници. Зар нисте били занесени жељом да од ваших ученика створите мудраце% Зар нисте прелазили летом основна знања,