Учитељ

__БРОЈ 2 21.

У Београду 20. 0

ГОДИНА У.

ми

Октобра, 1886

СИ. ај по МГ У ои

НПР пут Ја ЕМИ)

ОРГАН

а га

Јути удрјнења обрковање. | порте

Ивлави три пут месечно:

1, 10 и 20, Цена ЈЕ листу: 84 годину 10 дин., ЗА по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

вје #+ | ОБА удица. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ.

1 Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитељ<-А, Спабов

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА

Учитељ ЈЕ ДУША ШКОЛИ х

__НАУНА_(0 ЗДРАВЉУ + ПРЕДМЕТ У ШНОЛИ

Док је дете мало, око њега се труде родитељи и родбина његова; кад одрасте и доспе за школовање, воде о њему бригу још и: општина, наставници и држава (код нас); а кад ступи као ч0век у грађански живот, он се, опет уз припомоћ других, целога живота мучи и ради. Сва толика мука и труд, како његов тако и оних што му помажу, имају пред очима за цељ његову, 10векову срећу. Па шта је срећа Ништа друго него задовољство. Ко је са својим стањем задовољан, он јеи срећан у исто доба, па макар то био цар на престолу или козар у планини, Да ли је неко срећан или не, то он

сам на себи најбоље познаје. Људи се

много пута варају кад за некога веде;

«Боље је бити сиромах,

а здрав; богат, а болестан.» У

него

«Све, све али здравље је најпрече.» «Здравље је највеће благо на свету,»

„тај је срећан човек.“ Они то цене по спољашњости, а не знају шта осећа срце онога човека, и у каквоме се расположењу налази душа његова.

Може човек имати небројено блага и имања, а само здравља ако нема, није задовољан — није срећан; може бити учеван тако, да му се диве људи са целе земљине кугле, а само здравља ако нема, није задовољан — није срећан; може владати, уживати велику славу, и пред његовом вољом могу погнути главе. милијуни људћ, а само здравља, ако нема, није са својим стањем задовољан — дакле није срећан. Узмите који год хоћете вид човечије среће и добро расмотрите, па ћете наћи да је здравље у сваком случају главни стуб.