Учитељ

_БРО0 22.

У Београду 1. Новембра 1886

ПИ АИК АИ И па ПН АИ АН АЕ

ГОДИНА У.

Ут улунења а обрвање и слуте

Излави три пут месечно:

1, 10 и 20. Цена ЈЕ листу: ЗА ГОДИНУ 10 дин., ЗА по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗРМЉЕ 12 ФРАНАКА

Ооо

ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитеље-А, СконБАНОКА УЛИЦА. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШКОЛИ

ГРАЂАНСНА ПРАВА И ДУЖНОСТИ, И МОРАЛ

— МОВ ПРЕДМЕТ У ОСМОВМОЈ ШКОЛИ У ФРАНЦУСКОЈ —

(прилог ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈУ ОСН, ШКОЛЕ)

од — џи У септембарској свесци „Педагоги- | гоше. Царица је рекла: „Овај рат, то

јума“ за ову год., часописа педагошког, који уређује Дитес у Бечу, изашао је леп чланак о овом новом предмету у осн. школи у Француској. Нама се види овај предмет по себи врло важан, а наша га осн. школа нема. Па како је „Учитељско удружење“ ставило себи у задатак, да изради организацију наших основних школа, то смо држали, да ће овај предлог бити само добро дошао. Ми вадимо све важније из тога чланка.

Ж

Јуна 15 1870 год. био се сјединио сав Француски парламенат у бурбонској палати, те да се саветује о објави рата Немачкој. 'Тијерове опомене не помо-

је мој рат, он ми је потребан.“ Рат би објављен. Француска буде

побеђена, царевина би срушена, и проглашена република.

Ова је република издала 22. Марта 1882 год. један школски закон, којим се уводи предмет грађанска трава % дужности, ц морал, као обавезан предмет и за мушку и за женску деду у свим основним школама Француске.

Чак још и пре Француске револуције од 1789, захтевали су увиђавни људи наставу из грађанских права и дужности у оси. школи. Још Тирго, чувени министар Лудвика ХУД, рекао је: „Ми имамо метода и школа, 32 образовање