Учитељ

ри4

БРОЈ 26, 45

ата а АГ и

ЈЕ „а

|; САМИ %

киљикћ

Излави три пут месечно:

1,10 и 20. Цена је листу: ЗА ГОДИНУ 10 дин., по гојине 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

вограду 10. Децембра 18

Јчитељеког удрунења за образовање и васпитање

ГОДИНА “

И а]

| ПРЕТШЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитељ<-А, Скопза #% ЉАнОкА улица. Рукописи бе шаљу У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШКОЛИ

ТРАЈАШНОСТ ДЕЧИЈЕГА ЗНАЊА

у свЕези са питањем О УЧЕБМИЦИМа У ОСМОВМИМ ПНОЛАМА

јкив. ХК

~

ИВАНОВИЋА ПРОФЕСОРА

Јин

Привидна лакоћа с којом деца уче узрок је извесне штете за њих..... А

уја дакле тврдим да деца и немају правога памћења, пошто су неспособна да оцењују, да суде.»

Жан Как Русо, Француски писац из прошлога века, јесте један случајан добровољац у редовима војника педагога, педагога по позиву. Русо, претеча, Француске револуције од 1789, кретао се у својим осталим списима другим, политичким путем, који с педагогијом нема ничега заједничког. „Емил или о васпитању“ јесте усамљено дело његово, дело, које је гоњено у прве дане свога постанка, нападато доцније, непризнавато и данас потпунце — али

Ж. Ж. Русо „Емил.“

читано увек! Ова последња околност као да најјасније сведочи о трајној вредности ове књите. „Не може све да се изведе што тамо пише!“ — веле многи. Верујемо! Али, која је то књига која је обелоданила сваки пулс људскога живота, из које се све може научити ! Русовљев „Емил“ дели ту судбу са свима књигама, које су биле пре и које ће бити после њега. Али приндити правога разума Русовљевог неће

никада бити на одмет, увек ће се це-