Учитељ

БРОЈ 4. | па "Београду 1 Фебруара. 1587 ГОДИНА УГ

+.

"5 беди А

=

_ МПљаог јади % Оро | Не ваститање

Излави три пут месечно: 4 ПРЕТИЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитељ“-А, СОкоп-

1, 10 и 20. Цена ЈЕ дисту: 84 годину 10 дин. . Фљанска улица. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЂЕПОМ ПИСМУ 1

по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША школи

ЧЛАНОВИМА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

Пошто су чланови Главног Одбора учитељског удружења : г. Сава Шартић, учитељ, и г-ђица Савка Жељезовека, учитељица, премештени, то на основу друштвених статута, на место њихово изабрани су за чланове Главног Одбора: г. Димитрије Дукић, учитељ на Теразијама и г-ђица Станка Глишићева, учите-

љица у вежбаоници више женске школе.

Ово се јавља члановима.

Главни Одбор.