Учитељ

БРОЈА.

Ра

4

Излази три пут месечно;

1, 10 и 20. Цена је листу: ЗА годину 10 дин., по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

У Београду 1. Марта 1857

ГОДИНА ут

| ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „ Учитељ<-А, Скоп= Ба 38 ЉАНСКА улица. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША ШКОЛИ

ОДГОВОР НА НУЖНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ШТАМПАНО У 8. БР.

Господин Коста Петровић учитељ, иступајући из Гл. Одбора учит. удружења штампао је у „Нов. Београдском Дневнику“ у бр. 8 од 11 Јануара „Нужно објашњење“ у ком износи као неке „неправилности“, „оправдане сумње“ „неуредност“ итд. Главног Одбора.

Одговор Гл. Одбора, штампан у „Нов. Беогр. Дневнику“ посве је истинит и немамо разлога да га овде понављамо, Гл. Одбор држи да је онакав одговор врло јасан и потом отпада Костин навод: „да ни мало ствар не објашњава, већ још више доводи у оправдану сумњу и Јовића и Главни Одбор учитељ. удружења“ Што Коста вели: „кад јеу Гл. Одб. учитељског удружења покренута мисао да се покрене један дечији лист;“... то не стоји баш тако. Г. Коста је 81. Ав-

»Н. Б. ДНЕВНИКА“ ОВЕ ГОДИНЕ

густа пр. г. писмено предложио Гл. Одбору, да се покрене дечији лист. 12 Септ, пр. г. ставио је написмено услове, Главни Одбор тражио је још неке услове од покретача и кад их је 20 септ. добио онда је пристао да прими понуду 9 покретању дечијега листа. Доцније је предлагач јевио да се дечији лист зове „Мала Србадија“ и одбор је пристао да покровитељ (власник) тога листа буде „учитељско удрржење., Дакле Гл. Одб. није утицао на избор имена, нити да се прими или не прими овај или онај лист.

Поводом изјаве Михаила Јовића бив. уредника „Родољуба“, Гл. Одбор је пошто Јовић никакво писмено није упућивао, а овамо у „изјави“ износи као да је нудио Гл. Одбор, — упутио на редакциови одбор „Мале Србадије“ овако питање :