Учитељ

БРОЈ а

Излази три пут месечно:

1, 10 и 20. Цана ЈЕ листу: 84 годину 10 дин. по ГОДИНЕ 5 А ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

У Бзоограду 10. Марта 1887

ЗУОЉо јдрукење 9а Образовање Молтање

ГОДИНА УМ]

Џашљ ШАЉЕ СВ УРЕДНИШТВУ „Учитеље-А, СОкопа ЈЕ ЉАНОКА УЛИЦА. Рукописи с СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ

УПОЛА СЕ НЕ А

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША ШЕОЛН

ПРВИ ШАОЛСЋИ ЧАС

У Г РАЗРЕДУ ОСМОВМЕ КО ЛЕ

по Францу Видеману

ПОНАШАЊЕ ДЕЦЕ — МИШЉЕЊЕ УЧИТЕФА — ПОЧЕТАК РАДА

Очеви и мајке, који су своју децу довели у школу и предали учитељу, вратили су се кући. Учитељ је остао сам са децом.

Ту пред њим седи сада 30, 50 а више пута и 70—80-ро деце. Боже, какве ли се мисли и осећања, у овом тренутку, јављају код ове шарене четице! — Ово се може лако погодити и дознати, само ако се буде довољно на понашање дечије пазило.

— Павле се усићио (удибио се), никуда немичући се гледа на учитеља и пази шта ли ће да ради; он га сравњава са својим оцем и тражи разлику међу њима.

— Емило је наперио сву своју пажњу и поглед тамо, па мисли шта ће учитељ сада рећи и радити; пази како он иде по школи.

— Милан је рад да зна и да чује, шта ће учитељ прво од њега тражити и шта ли ће га прво упитати. — Пера, се смеје и шали се, доб се његов друг Бранко одао у чудне мисли, жалећи свет што се од њега одвојио па плаче. — Максим седи као мишић мирно, као неки побожник у пцркви, не креће се ни лево ни десно; Јованчић на против, обрће се на све четири стране света и врло живо разгледа све око себе, —= Лаза почиње са свим слободно