Учитељ

_БРОЈ_ 12.

4"

У Београду 20. Априла. 1887

аи

ГОДИНА У1

| 5) р

ОРСАЕН

Излави три пут месечно:

1, 10 и 20. Цена је листу: ЗА годину 10 дин., 84 по тодине 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

по ПРЕТПДАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „ Учитељсб-А, Со 36 ЉАНОВА УЛИЦА. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ

Рукописи СЕ ПЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША шкоди

ЈЕДНА ПРИЛИКА КОЈОМ СЕ НАПРЕДАН УСКОРАВА

1. Има врло много прилика, које чине, те се напредак у народу потстиче, и једна је од тих, без сваке

сумње, школа.

Али и успех школе зависи од мнои једна од тиљ је, као она,

тих прилика, што ће се из следећег увидети , — о којој хоћу овде да говорим. —

2. Унапређивањем душе, унапређује се човек; у ком су народу појединци душевно унапређени, у том народу има среће, добра. —

Ко је рад да душу унапреди, Тај мора душу да познаје кров и кроз; иначе успеха не може имати. Ко не познаје законе, по којима што у души ко не познаје узроке, по којима се у души што дешава, не може душу уналређивати. |

Од познавања душе је велика корист! — Ко познаје душу човечју, зна,

бива,

да су јој урођене неке душевне моћи, по којима човек извесне, тим моћима, одговарајуће радове, лако, вешто обавља. Те урођене душевне моћи вову се наклоностима. Ко има за какав рад воље, вештине, тај, за тај рад има урођену моћ, наклоност. Човек може имати различите наклоности; он може имати: наклоност памтењу, наклоност правди, наклоност извесној вештини итд. Кад човек извесан рад дела с лакоћом, вештином , са неком урођеном моћју, са наклоношћу каквом, — онда се вели:

"да човск за тај рад има таленат. Уро_ђена душевна моћ, наклоност, таленат,

јесу три имена једног и истог појма,

Ната народна изрека каже: коло. људи, тол ко ћуди, — и ми смо сви убеђени у истинитост те изреке. Сваки

човек има друвчи, тако да рекнем, склоп

душе ; но та разлика не долази од броја