Учитељ

БРОЈ бр

У Београду 1. Новембра 1087.

о ГОДИНА ХГ

- _Миољаиг дрена % Праоње ЈА

Излави три пут месечно:

1,10 и 20. Цена ЈЕ листу: ЗА ТОДИНУ 10 дин., по тодине 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗРМЉЕ 12 ФРАНАКА

| ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „УчитЕљ<-А, Скопу 3 љанока УЛИЦА. ОРИ СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ

_ Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАРА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШКОЛИ

НАЈПРЕЧИ ЗАХТЕВИ ШНОЛЕ И УЧИТЕЉА

У земљама, у којима постоји установа, народне скупштине, на исту се много _ полаже; у њу се многи нада и од ње се много што, шта очекује. У земљама у којима има народне скупштине, ма и у приближном смислу речи, настају неки пут и такве прилике, да се на све друго заборави, у свашта се изгуби вера , само се још последња нада задржи и полаже на народну скупштину; последњи се зрачак светлости очекује од народне скупштине. Према народној скупштини и то истински народној, која, је потпуни израз народни, може се лако одредити стање дотичне државе. Таква народна скупштина је све и сва једнога народа. Она представља народне очи, уши и остала чула; она представља народне жеље, потребе и схватања. Посматрајте такву народну сњупштину, па ћете добити,

ма и приближна. |

појма, о много које чему у дотичноме народу. Од праве, од истинске народне свуп-

штине, која појима свој позив, задатак

пи положај, који заузима у једној др-

жави, свави народ с правом очекује, да му пружи много што- шта нужног, потребног и корисног за државу — народ. Народна скупштина дужна је да му пружи све оно, што штити и помаже напредак једног народа, као и да отклони све оно, што смета и успорава да напредак пде својим током.

И ми се сад, кад ове редове пишемо, због. чета их и пишемо, налазимо у времену, када у кратком року очекујемо састанак наше народне скушитине. (О тога многи излазе пред њу са различним жељама, потребама и захтевима. Неки траже слободе, неки право и правицу, неки штедњу, неки смањивање