Учитељ

БРОЈ 34.

Излази три пут месечно:

1,10 и 20. Цена ЈЕ листу: ЗА годину 10 дин., по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

" Београду 1 Дедомбра 1587 |

јчит

ОРРАЗА Н Јтљоног удојкења а обраввње | паслитање |

__ ГОДИНА У1

4 т

Е4 ње

ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „УчитЕеље-А, Скоп-

д 56 ЉАЧСКА УЛИЦА. ПЛ СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ

5 СЕ ШЕ ВРАЋАЈУ.

„УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАРА 1 УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШЕОЛИ

САМО 500!..,..

„У нас се писменост слабо тири“ — рећи ће једном у неком друпиву о 26

„То је истина“ — одговори т. Б.

— „Свакојако, томе је узрок што имамо мадо основних школа #“ —

„Не — одговори г. Б. — Ми имамо доста тпкола, али су рђаво уређене.“

— „Доиста је тако. Треба школе прекако ће давати што већи — рече Т.А.

уредити тако, број писмених људи“

— „Али како ваља преустројити осн. школе ' Који је тај, чије митљење о овоме треба да буде меродавно“ упаде у реч г. В.

— „Без сумње то ће најбоље знати они, који познају основну школу, који у њој раде“ — рече г. Б.

„Тако је Учитељи су сваки дан у школи. Они морају знати мане данашњег школо-

одговори г. В. —-

вања, а уједно морају знати и какве би реформе ваљало увести,“ „Господо ! — рећи ће странац Х. — Ваши учитељи не могу то знати. Они немају никаквог органа (листа) да. се могу преко њега разговарати, да могу своја искуства саопштавати, да могу изводити извесна правила,“ — „Ви се варате — рећи ће на то

учитељ Н. — Српски учитељи имају свој орган „Учитељ.“ Он већ излази 6 година,“

„Извините, — рече странац ја то нисам знао..... Без сумње, сви учитељи примају тај лист '“

= „А — не....“ одговори учитељ.

— „Половина насигурно ТРКА. ђ.

— „Ни половина.“

— „Четвртина свакојако '“

— „Не — ни четвртина“ вори учитељ узнемирено.

одго-