Учитељ

БРОЈ 36.

а Бестраду | 20. Дотембра. 1957

ГОДИНА У

ОРРАН

лави три пут месечно:

1, 10 и 20, Цена ЈЕ дисту: ЗА ТОДИНУ 10 дин., ЗА по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

|“ ПРЕТИЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „УчитељеА, Скол+ БАНСКА улица. Рукописи св ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ писму

АЕ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ,

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ОНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШЕОЛИ

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ

Браћо учитељи!

па ће „Учитељ“

Још неколико дана, да наврши шесту годину свога живота !... Малден број година, али су многобројне појаве које су се око њега збивале! И све су те појаве биле и прошле, а „Учитељ“ остаде и данас да нам приповеда шта се с нама збивало. Као што бића, после дуге и очајвичке борбе, одлазе с овог света, а остављају за собом сва“ коврсне споменике, који потоњим нараштајима причају шта су били и радили њихови претци, тако и „Учитељ,“ тај монумент српеких учитеља, стоји пред сувременим учитељством и казује му шта се до сада радило!... Отворимо тај споменик и загледајмо у његове листове !,... На првим странама видимо како учитељи, растурени по разним крајевима Србије, шире руке један другом, те-

жећи да се братски загрле, да се здруже и тако створе целину, која ће сваког појединог чувати и грејати топлим жељама.... Али одмах за тим видимо, како се над овом лепом слогом витла бич партијске страсти, у намери да разори ово мученичко гњездо, које се почело вити трњем а постављати жицом, што је испредаху весела срца. Стотинама премештаја беше запечатило ову серомну грађевину. Време је оставило своје трагове на њој, али је време прошло, а зграда још и данас стоји, те се руга немоћној срдитости. Сем других трагова, види се и по која пруга од крви, а уз то и слика смрти матере учитељске вирочади, која умире при порађају у пустој шуми, далеко од родбине, од пријатеља својих !

Ето то нам прича „Учитељ.“ његово искуство за ових 6 година. Он

То је