Учитељ

рта

+ %

~ УЧИТЕЊ

_ ОРГАН УЧИТЕЉОСОНОГ УДРУЖЕЊА

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСНИК

- УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

оста ЛЕтРОвВИЋ .

УЧИТЕЉ.

14 ДА.

СОВЕСКА ЗА АПРИЛ

ГОДИНА УМ.

, б 4

БЕОГРАД,

ЈТАМПАНО У КРАЉ.-СРПСКОЈ ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ

1889.